free site design templates

บริการของเรา


งานติดตั้ง
FIRE ALARM SAHARUANG

สาเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่มาจากขณะที่เริ่มไหม้จะไม่มีคนอยู่ หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนเห็น กว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกลามจนเกินกำลังที่คนหรืออุปกรณ์ดับเพลิงขนาดเล็กจะทำการสกัดไฟได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยติดตั้งไว้ในอาคาร เพื่อให้ทราบสถานการณ์

1. ชุดจ่ายไฟ (Power Supply) ชุดจ่ายไฟ เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสตรง ที่ใช้ปฎิบัติงาน ของระบบและจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบทำงานได้ในขณะที่ไฟดับ 

2. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วย วงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ วงจรทดสอบการทำงาน วงจรป้องกันระบบวงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด แบตเตอรี่ต่ำ หรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม(FCP) จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆบนหน้าตู้  เช่น

– Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้

– Main Sound Buzzer : จะมีเสียงดังขณะแจ้งเหตุ

– Zone Lamp : จะติดค้างแสดงโซนที่เกิด Alarm

– Trouble Lamp : แจ้งเหตุขัดข้องต่างๆ

– Control Switch : สำหรับการควบคุม เช่น เปิด/ปิดเสียงที่ตู้และกระดิ่ง ทดสอบการทำงานตู้
    ทดสอบ Battery Reset ระบบหลังเหตุการณ์เป็นปกติ

Address

1/60-61 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

Contacts

Email: support@thai-kke.com
Phone: 043-235224-7