free html5 templates

บริการของเรา


รถกระเช้าไฟฟ้า
รถกระเช้าไฟฟ้า HYDRAULIC

รถติดเครนพร้อมกระเช้า สำหรับซ่อมบำรุงในที่สูง แบบแขนพับมีขนาดของความสูงให้ใช้
ตั้งแต่ 8 เมตรถึง 12 เมตร
-  ระบบเครนใช้ระบบไฮดรอลิคต่อจากเกียร์ PTO  
- ใช้เครื่องยนต์ของตัวรถเป็นตัวขับเคลื่อนปั๊มไฮโดรลิค
 - ขนาดกระบะของตัวรถมีความสูงด้านข้างและความยาวเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ความหนาของกระบะ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป
- เครนสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- ติดตั้งเครนไว้ด้านหลังหัวเก๋งและติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานในที่สูง
- เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถนำรถกระเช้าไฟฟ้าไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ประกอบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 9001-2552 และ ISO 9001-2008 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (ร.ง.4) โดยประเภทหรือชนิดของใบอนุญาตลำดับที่ 77(1) 77(2) 70 หรือผู้เสนอราคาได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยนำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขายและเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- กระเช้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

Address

1/60-61 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

Contacts

Email: support@thai-kke.com
Phone: 043-235224-7